Pomoć i podrška

1. Koje troškove uključuje promjena Opskrbljivača?
Promjena Opskrbljivača je potpuno besplatna i ne uključuje nikakve troškove.

2. Kako se odvija proces promjena Opskrbljivača?
Nakon potpisa Ugovor o opskrbi električnom energijom ili prirodnim plinom kompletan proces promjene opskrbljivača za Kupca provedbeno je obveza opskrbljivača, te cijeli proces ne iziskuje nikakve preinake, već se samo mijenja ugovorna strana gdje se naše društvo pojavljuje kao novi opskrbljivač električnom energijom ili prirodnim plinom.

3. Koje podatke trebam za promjenu Opskrbljivača?
Za promjenu Opskrbljivača biti će potrebni Vaši osobni podaci, podaci o obračunskom mjernom mjestu i kontakt podaci.

4. U kojem roku će biti izvedena promjena Opskrbljivača, odnosno kada mogu očekivati Proenergy električnu energiju i prirodni plin?
Isporuka električne energije i prirodnog plina započinje po uspješnom završetku procesa promjene opskrbljivača, a što će Opskrbljivač napraviti u najkraćem mogućem razdoblju (primjerice, ukoliko se ugovor potpiše do 20.-og dana u mjesecu, isporuka započinje s prvim danom u narednom mjesecom).

5. Može li pri promjeni Opskrbljivača doći do prekida opskrbe električne energije i prirodnog plina?
Pri promjeni Opskrbljivača ni u jednom trenutku ne može doći do prekida u opskrbi električnom energijom i prirodnim plinom.

6. Hoće li se zbog promjene Opskrbljivača promijeniti kvaliteta električne energije i prirodnog plina?
Promjena Opskrbljivača neće utjecati na kvalitetu opskrbe električnom energijom i prirodnom plinom. Kvaliteta je zakonski definirana i standardizirana, neovisno o odabiru Opskrbljivača. (kvaliteta i sigurnost opskrbe električnom energijom i prirodnim plinom su identične, već se samo mijenja ugovorna strana koja vrši isporuku).

7. Trebam li prije prelaska na Proenergy očitati stanje brojila?
Danom potpisa Ugovora o opskrbi električnom energijom i prirodnim plinom potrebno je upisati stanje brojila ili dostaviti zadnju specifikaciju računa gdje je vidljivo stanje brojila.

8. U slučaju da se predomislim, mogu li odustati od ugovora?
Kupac može odustati od ugovora sukladno odredbama zakona o zaštiti potrošača. U slučaju da je započela opskrba električnom energijom i/ili prirodnim plinom zahtjev za raskid ugovora se Opskrbljivaču šalje pisanim putem.

9. Moram li prvo raskinuti ugovor s trenutnim Opskrbljivačem i obavijestiti nekoga o prelasku na Proenergy?
Preduvjet za zaključivanje Ugovora o opskrbi je raskid postojećih Ugovora o opskrbi s trenutnim Opskrbljivačem. Ako se kupcu isporučuje električna energija u okviru zajamčene usluge, nije potrebno raskidati postojeći ugovor o opskrbi s HEP Operatorom distribucijskog sustava (HEP ODS) .

10. Kakav je postupak prvog, odnosno ponovnog uklapanja u mrežu nakon promjene Opskrbljivača?
Prilikom promjene Opskrbljivača, Kupac ne mijenja mrežu niti Ugovor o korištenju mreže. Ugovor o korištenju mreže je stalan, odnosno to je ugovor kojim se korisniku mreže regulira usluga operatora prijenosnog sustava ili operatora distribucijskog sustava za omogućavanje protoka električne energije u prijenosnoj i distribucijskoj mreži korištenjem usluga sustava.